Obecny zarząd klubu

prezes Sławomir Bosiak
wiceprezes Marcin Jędryczko
wiceprezes Elżbieta Szymańska
skarbnik Tadeusz Czapski
sekretarz Dorota Jędryczko
członek zarządu Małgorzata Fijałkowska
członek zarządu Renata Michalak

Prezesi klubu

1966 Mirosław Bądzyński
1967 - 1972 Józef Grinn
1972 - 1980 Janusz Gregorczyk
1980 - 1983 Andrzej Turowicz
1983 - 1986 Stefan Chodyko
1986 - 1990 Roman Weczer
1990 - 1992 Stefan Chodyko
1992 - nadal Sławomir Bosiak